Privacyverklaring Leef! Oldenzaal

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Leef! Oldenzaal verwerkt van haar klanten, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Verantwoordelijke 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is Leef! Oldenzaal, gevestigd aan de Koppelboerweg 9, 7587 NV, de Lutte. 

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel 

Wanneer je klant bent bij Leef! Oldenzaal worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Naam;
  • Contactgegevens zoals e-mailadres, adres en telefoonnummer;
  • Eventuele gezondheidsgegevens voor de aanpassing van diensten.

Wij verwerken de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Communicatie over Leef! Oldenzaal en de activiteiten;
  • Het afhandelen van jouw registratie;
  • Het versturen van uitnodigingen en informatie over onze diensten en activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Leef! Oldenzaal deelt persoonsgegevens met SuperSaas voor het automatiseren van het inplannen van afspraken en het organiseren van data. Dit gebeurt in lijn met de AVG/GDPR wetgeving en onder strikte voorwaarden die de privacy van jou als bezoeker van Leef! Oldenzaal waarborgen.

Bewaartermijnen 

Wij bewaren persoonsgegevens zolang je actief deelneemt aan onze activiteiten, of totdat je aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Daarna bewaren we de gegevens niet langer dan nodig is voor statistische en wettelijke doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Leef! Oldenzaal passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens indienen bij Leef! Oldenzaal. Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Leef! Oldenzaal kun je contact opnemen.

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze pagina op de website getoond. We adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. 

12 december 2023

Leef! Oldenzaal
Koppelboerweg 9
7587 NV
De Lutte

info@leefoldenzaal.nl
06 50 83 99 38